Bahasa :
SWEWE Ahli :Masuk |Pendaftaran
Carian
Masyarakat Encyclopedia |Ensiklopedia Jawapan |Hantar soalan |Pengetahuan perbendaharaan kata |Naik pengetahuan
soalan :pengiraan nisbah kewangan
Pelawat (210.195.*.*)
Kategori :[Ekonomi][Lain-lain]
Saya perlu menjawab [Pelawat (35.175.*.*) | Masuk ]

Picture :
Jenis :[|jpg|gif|jpeg|png|] Byte :[<1000KB]
Bahasa :
| Semak kod :
Semua jawapan [ 1 ]
[Ahli (365WT)]jawapan [Cina ]Masa :2018-11-12
Nisbah tunai (%), baki tunai / jumlah aset * 100%
Nisbah ekuiti, ekuiti / tanggungan jumlah pemegang saham
Nisbah aset semasa (%), aset semasa / jumlah aset * 100%
Nisbah liabiliti semasa (%), liabiliti semasa / jumlah aset * 100%
Nisbah aset ekuiti tetap, aset tetap / ekuiti pemegang saham
Nisbah tetap (%), (aset tetap jumlah aset tak ketara dan aset lain) / jumlah aset * 100%
Nisbah pemegang saham ekuiti, ekuiti pemegang saham / jumlah aset
Nisbah hutang kepada ekuiti, jumlah liabiliti / ekuiti pemegang saham
Nisbah hutang kepada aset jangka panjang (%), liabiliti jangka panjang / jumlah aset * 100%

Kecekapan operasi, pulangan ke atas jumlah aset (%), [keuntungan bersih perbelanjaan faedah * (kadar cukai 1)] / jumlah aset * 100%
Jumlah perolehan aset, pendapatan perniagaan utama / (jumlah aset pada awal tempoh jumlah aset pada akhir tempoh) / 2
Kadar Pulangan Amaun Pencukaian Akaun, Pendapatan Perniagaan Utama / (Akaun Belum Terima Net Net Receivable Net Account Receivable pada Akhir Tempoh) / 2
Hari Pulangan Belum Terima Akaun, Kadar Pengubahsuaian Belum Terima Akaun 360 / Akaun
Kadar pertumbuhan tahun ke tahun akaun belum terima (%), (akaun semasa belum terima - akaun terdahulu yang belum diterima) / akaun terdahulu yang belum terima * 100%
Kadar perolehan aset semasa, pendapatan perniagaan utama / (membuka aset semasa berakhir aset cair) / 2
Hari perolehan aset semasa, kadar pusing ganti aset 360 / semasa
Kadar perolehan aset tetap, pendapatan perniagaan utama / (aset pembukaan pada permulaan tempoh aset tetap pada akhir tempoh) / 2
Hari pusing ganti aset tetap, perolehan aset 360 / tetap
Kadar perolehan ekuiti pemegang saham, pendapatan perniagaan utama / (pendapatan ekuiti pemegang saham ekuiti pemegang saham berakhir) / 2
Kadar perolehan inventori, kos perniagaan utama / (bersih inventori awal inventori akhir bersih) / 2
Hari perolehan inventori, 365 / perolehan inventori
Kadar pertumbuhan inventori tahun ke tahun (%), (inventori semasa - inventori terdahulu) / inventori terdahulu * 100%

Keuntungan, keuntungan aset (%) bbs.xuekuaiji.com
Jumlah keuntungan / (jumlah aset pada awal tempoh jumlah aset pada akhir tempoh) / 2 * 100%
Kadar faedah aset bersih (%)
Keuntungan bersih / (jumlah aset pada permulaan jumlah aset pada akhir tempoh) / 2
Margin keuntungan perniagaan utama (%), keuntungan perniagaan utama / pendapatan perniagaan utama * 100%
Nisbah keuntungan perniagaan utama (%), jumlah keuntungan / keuntungan perniagaan utama * 100%
Margin keuntungan kasar utama (%), (pendapatan perniagaan utama - kos perniagaan utama) / pendapatan perniagaan utama * 100%
Kadar faedah bersih utama (%), keuntungan bersih / pendapatan perniagaan utama * 100%
Nisbah kos utama (%), kos perniagaan utama / pendapatan perniagaan utama * 100%
Nisbah pendapatan dan perbelanjaan bukan operasi (%), pendapatan bukan operasi bersih / jumlah keuntungan * 100%
Nisbah perbelanjaan operasi (%), perbelanjaan operasi / pendapatan perniagaan utama * 100%
Nisbah pendapatan pelaburan (%), pendapatan pelaburan / jumlah keuntungan * 100%
Tiga nisbah perbelanjaan (%), (perbelanjaan perniagaan yuran pengurusan perbelanjaan kewangan) / pendapatan perniagaan utama * 100%
Nisbah keuntungan perniagaan lain (%), jumlah keuntungan / keuntungan perniagaan lain * 100%
Rizab modal sesaham, rizab modal / jumlah modal saham
Pendapatan sesaham, lebihan rizab / jumlah modal saham
Keuntungan sesaham yang tidak diagihkan, modal tidak diagihkan / jumlah modal saham
Untung boleh diagih sesaham, tersedia untuk para pemegang saham untuk mengagihkan keuntungan / jumlah modal saham
Dividen sesaham ( telah diberikan saham Common dividen dipindahkan ke modal saham dividen saham biasa) / Jumlah Ekuiti
Nisbah gearing sesaham, jumlah liabiliti / jumlah modal saham
Nisbah hutang semasa (%), liabiliti semasa / jumlah liabiliti * 100%
Margin keuntungan bersih (%), keuntungan bersih / pendapatan perniagaan utama * 100%
Nisbah yuran pengurusan (%), perbelanjaan pengurusan / pendapatan perniagaan utama * 100%
ROE (%), (keuntungan bersih - ditebus dividen saham pilihan) / (ekuiti ekuiti bermula menutup pemegang saham) / 2 * 100%
Nisbah perbelanjaan kewangan (%), perbelanjaan kewangan / pendapatan perniagaan utama * 100%
Pulangan ekuiti (%), keuntungan bersih / aset bersih * 100%

aliran tunai, sebahagian tunai pendapatan utama (%), jualan barangan tunai / perkhidmatan yang diterima dalam pendapatan perniagaan utama * 100%
Jumlah nisbah tunai kepada aset (%), aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi / jumlah aset * 100%
Nisbah jumlah tunai tunai (%), aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi / jumlah liabiliti * 100%
Nisbah pendapatan utama tunai (%), aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi / pendapatan perniagaan utama * 100%
Nisbah liabiliti semasa tunai (%), aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi / liabiliti semasa * 100%
Nisbah bersih bersih tunai (%), aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi / keuntungan bersih * 100%
Aliran tunai bersih daripada aktiviti pelaburan sesaham, aliran tunai bersih daripada aktiviti pelaburan / jumlah modal saham
Aliran tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan sesaham, aliran tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan / jumlah modal saham
Aliran tunai bersih sesaham daripada aktiviti operasi Aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi / jumlah ekuiti

Pulangan ke atas pelaburan, pulangan ke atas jumlah aset (%), keuntungan bersih / jumlah aset * 100%
kadar pelaburan pulangan (%) pelaburan pendapatan / (permulaan pelaburan jangka panjang dan pendek berakhir pelaburan jangka panjang dan pendek) / 2 * 100%
Pendapatan sesaham selepas ditolak keuntungan tidak berulang dan kerugian, keuntungan bersih selepas ditolak keuntungan dan kerugian tidak berulang / jumlah ekuiti
Pendapatan sesaham, keuntungan bersih / jumlah modal saham
Aset bersih sesaham, ekuiti pemegang saham / jumlah modal saham
Pulangan ekuiti (%), keuntungan bersih / ekuiti pemegang saham * 100%
Aset bersih sesaham selepas pelarasan, (ekuiti pemegang saham - lebih daripada tiga tahun akaun belum terima - perbelanjaan tertunda - untuk dirawat (aliran, tetap) Kerugian bersih aset - kos permulaan - perbelanjaan jangka panjang prabayar)
(Dividen saham biasa telah diberikan saham Common dividen dipindahkan ke bahagian modal ) nisbah pembayaran (%) / (pendapatan bersih - dividen pilihan) * 100%
Dividen / nisbah pembayaran (%), dividen nisbah pembayaran / = ( telah diberikan dividen saham biasa dipindahkan ke dividen ekuiti saham biasa) / keuntungan * 100%
Kadar faedah stok (%), dividen sesaham / harga saham * 100%

Pertumbuhan, jumlah aset kadar pertumbuhan (%), (jumlah aset - jumlah aset tempoh sebelumnya) / abs (tempoh sebelum jumlah aset) * 100%
Pertumbuhan pendapatan (%), (pendapatan semasa utama perniagaan - tempoh yang pendapatan perniagaan utama) / abs (tempoh sebelum pendapatan perniagaan utama) * 100%
pertumbuhan keuntungan utama (%), (keuntungan utama semasa - tempoh yang keuntungan utama) / abs (keuntungan utama tempoh sebelumnya) * 100%
Kadar pertumbuhan keuntungan operasi (%), (keuntungan operasi semasa - keuntungan operasi sebelumnya) / abs (keuntungan operasi sebelumnya) * 100%
Kadar pertumbuhan ekuiti pemilik (%), (ekuiti pemilik semasa - ekuiti pemilik sebelumnya) / abs (ekuiti pemilik sebelumnya) * 100%
Kadar pertumbuhan pendapatan sesaham (%), (pendapatan sesaham semasa - pendapatan sesaham) / abs (pendapatan sesaham terdahulu) * 100%
Aset bersih setiap saham pertumbuhan (%), (tempoh semasa aset bersih sesaham - bahagian aset bersih) / abs (tempoh sebelum aset bersih sesaham) * 100%
Jumlah kadar pertumbuhan keuntungan (%), (jumlah keuntungan tempoh semasa - tempoh sebelum jumlah keuntungan) / abs (jumlah keuntungan daripada tempoh sebelumnya) * 100%
Kadar ROE pertumbuhan (%), bersih / ekuiti - keuntungan bersih sebelum tempoh / tempoh pemegang saham sebelumnya Pendapatan pemegang saham tempoh ekuiti) / abs (keuntungan bersih ekuiti sebelum tempoh / tempoh pemegang saham sebelumnya) * 100%
Kadar pertumbuhan keuntungan bersih (%), (keuntungan bersih semasa - keuntungan bersih tempoh lepas) / abs (keuntungan bersih tempoh sebelumnya) * 100%
Kadar pertumbuhan aset tetap (%), (aset tetap semasa - aset tetap pada tempoh sebelumnya) / abs (aset tetap terdahulu) * 100%

Kesolvenan, nisbah pendahuluan / pendapatan, penerimaan pendahuluan / pendapatan utama
Nisbah hutang semasa tunai, tunai / liabiliti semasa
Nisbah semasa, aset semasa / liabiliti semasa
Nisbah cepat, (aset semasa - inventori) / liabiliti semasa
Nisbah aset hutang (%), jumlah liabiliti / jumlah aset * 100%
Nisbah aset hutang 2 (%), (liabiliti jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun liabiliti jangka panjang) / jumlah aset * 100%
Nisbah hutang selepas menolak penerimaan awal
(Jumlah tanggungan - Penerimaan terlebih dahulu) / Jumlah aset * 100%
Carian

版权申明 | 隐私权政策 | Copyright @2018 Dunia pengetahuan ensiklopedia